Inštalácia zborovej farárky a posvätenie sviatostných nádob k Večeri Pánovej