Videá

Družba s nadlakom

Nadlačania v Nových Sadoch - September 2006
Deti z Nadlaku - September 2005
Nadlačania v Nových Sadoch - November 2005
Novosadčania v Nadlaku - Máj 2005