Staršie oznamy

Pozvánka

Prečo práve Ján 3,16 ?

Ján 3, 16
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

     Tento veršík nám podáva jasnú zvesť evanjelia. Boh poslal svojho jediného Syna pred 2000 rokmi, aby zomrel za nás. Ježiš trpel na kríži za každého z vás - aj za Teba, čo si práve čítaš tieto texty... Pred 2000 rokmi bol Ježiš ukrižovaní za skutky, ktoré nenapáchal - zomrel za naše hriechy. Vo verši sa jasne píše,,Boh tak miloval svet"- áno Boh miloval túto zem, veď stvoril človeka - stvoril aj Teba na svoj obraz. On naozaj chcel aby sme raz žili večne spolu s ním v nebi. Človek však zhrešil - Adam a Eva, ktorý jedli zo zakázaného stromu - zo stromu poznania dobra a zla. ,,Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí..." (Genesis 3, 7) Už vtedy ľudia zhrešili prvý krát. Ak si myslíš, že Teba sa to netýka, že ty nie si hriešny tak sa mýliš. ,,Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej" (Rímskym 3, 23). Ježiš trpel za každého jedného z nás. Veľa ľudí si myslelo, že Ježiš nie je Spasiteľ - keď vysel na kríži sa mu posmievali ,,Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, zachráň sa, ak si Syn Boží, a zostúp z kríža!" (Matúš 27, 40). Boh úžasne vymyslel princíp záchrany ľudstva - poslal Svojho Jediného Syna, aby sa obetoval za niekoľko miliárd ľudí na zemi... Ježiš svojou krvou obmil všetky hriechy ľudstva, ale čo bolo ešte úžasnejšie Jeho smrť bola víťazstvom Boha proti najväčšiemu zlu - hriechu - proti Satanovi. Ježiš víťazoslávne v tretí deň vsal z mŕtvych. (Toto si pripomíname každý rok na Veľkú Noc) Ako sa píše vo verši ďalej ,,Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho" Boh nechcel aby sme zomreli, Boh chcel aby sme žili večne. Chce od nás aby sme uveroli v Jeho Syna, aby sme neboli ako ľudia v čase Ježišovho pobytu na zemi, ale aby sme ho prijali za spasiteľa neba, aby sme oľutovali svoje hriechy a aby sme viac nehrešili.

Ondrej Proksa

Oprava kostolnej veže


Poďakovanie za úrodu - fotky

Zbierka

Milí bratia, milé sestry, milí priatelia,

     v nasledujúcich dňoch budeme robiť opravu našej kostolnej veže v Nových Sadoch, preto prichádzame k vám s veľkou prosbou, ak by ste nám mohli podľa svojho uváženia finančne pomôcť.
Číslo účtu: 0020278413/6500

Srdečne ďakujeme.
Cirkevný zbor Nové Sady